Hva betyr miljømerkene?

Vi leverer produkter som er miljømerket etter norske, nordiske og europeiske retningslinjer. Du har kanskje hørt om flere av disse, men vet du hva de ulike miljømerkene faktisk innebærer​​

Hvordan velge miljøvennlig

Å velge miljøvennlige produkter er ikke alltid like enkelt. Selv om du prøver å velge riktig, kan du ende opp med dilemmaer der klima- og miljøhensyn blir satt opp mot hverandre. 

Det finnes forskjellige merker som produkter kan sertifiseres med. F.eks finnes det miljømerker som omhandler hele livsløpet til produktet, merker som sier noe om materialet i produktet og merker som sier noe om gjennvinning eller kompostering. Nedenfor har vi sammenfattet noen av de viktigste for våre produktkategorier.

For å evaluere merkene, f.eks. med hensyn til åpenhet, troverdighet, samfunnsansvar og miljøvern, kan følgende nettsted brukes: http://www.ecolabelindex.com/ 

 

Offentlige miljømerker

Skjeldestad kontorspar as forholder seg til til leverandørenes merking av miljøprodukter.  De offentlige miljømerkene er «livssyklusbaserte miljømerker» som tar hensyn til hele produkt livssyklus – fra produksjon, i bruk og når det ender opp som avfall. På produktdetaljsiden til hvert produkt finner du oversikt over hvilke miljømerker og andre sertifiseringer produktet har. 

 

 

Svane.JPG

Svanemerke

Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norden, opprettet av myndighetene for å gi forbrukere og innkjøpere troverdig miljøinformasjon. Merket reduserer miljøbelastningen fra produksjon og forbruk, ved å vurdere hele livssyklusen til et produkt, og alle relevante miljøproblemer som oppstår underveis.

Svanemerket gjør det enkelt å velge det mest miljøvennlige produktet eller tjenesten, og står for redusert klimabelastning, sirkulær økonomi, biologisk mangfold og et giftfritt samfunn

Svanemerket - Vanskelig å få. Enkelt å velge.

 

 

5655.JPG

Bra miljøvalg

Referert til som "Good Green Buy" eller "Good Environmental Choice" på engelsk. Denne etiketten fokuserer på ganske mye brukte produkter og tjenester som har stor innvirkning på miljøet. Nature Conservancy begynte med kampanjer for ubleket papir, kvikksølvfrie batterier og miljøtilpasset vaskemiddel og har utvidet til flere andre produkter og tjenester.

Før et produkt eller en tjeneste får lov til å vise miljømerket Good Environmental Choice, må det oppfylle visse kriterier.

Det er ikke bare forbruksvarer som påvirker miljøet. Siden faktorer som reise og strømforbruk også har store miljøkonsekvenser, har Naturskyddsföreningen inkludert tjenester i sitt miljømerkeprogram. Den har kriterier for persontransport, godstransport og kraftforsyning.

Les mer: Godt miljøvalg "Bra Miljöval" nettside

 

 

eu.merke.jpg

EU Ecolabel (EU-blomsten)

EU-blomsten eller EU Ecolabel er basert på EU-regelverk, inngår i EØS-avtalen og har eksistert siden 1992. I hvert land som deltar har et nasjonalt kompetent organ tilgjengelig.

EU Ecolabel tildeles produkter og tjenester som har mindre miljøpåvirkning enn sammenlignbare produkter. 

Les mer >

 

 

FSC.JPG

FSC (Forest Stewardship Council)

FSC står for «Forest Stewardship Council» og har eksistert siden 1993. Avhengig av merkingen må en viss prosentandel av produktet og/eller emballasjen komme fra FSC-sertifisert skog eller bestå av resirkulert materiale.

FSC har som mål at skoger over hele verden skal forvaltes på en måte som er økologisk bærekraftig, sosialt ansvarlig og økonomisk lønnsom. 

Les mer >